Despre proiect

foraje puturi apa Suceava

PROIECT
„Dezvoltare activitate nouă la SC GEOPROB-RPD SRL”

S.C. GEOPROB-RPD S.R.L., cu sediul în localitatea Suceava, str. Aleea Jupiter, nr. 14F, Bloc 1, scara A, ap. 2, județul Suceava, a finalizat proiectul „Dezvoltare activitate nouă la SC GEOPROB-RPD SRL”, cod SMIS 111617, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 993.097,84 lei din care asistenţa nerambursabilă este de 893.787,84 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 759.719,66 lei. Proiectul s-a derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în Municipiul Suceava, str. Iuliu Hossu, nr. 23, jud. Suceava pe o durată de 47 luni, respectiv între data 27.02.2017. Data finalizării este 31.12.2020.

Obiectivul general al proiectului este achiziționarea mijloacelor fixe necesare executării de lucrări de foraj. Realizarea investiției va contribui la îndeplinirea obiectivului principal al firmei de a-și extinde activitatea prin pătrunderea pe o nouă piață, adiacentă celei pe care activează în prezent. Creșterea nivelului de competitivitate al societății, ca urmare a integrării de tehnologie și tehnică modernă în activitatea firmei, va avea ca efect principal consolidarea poziției SC GEOPROB-RPD SRL în rândul furnizorilor de servicii din zonă.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • Creșterea nivelului de dotare tehnică a societății prin achiziționarea de echipamente și tehnică de calcul moderne, destinate introducerii unei noi categorii de servicii – executarea de lucrări de foraj;
  • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 15% până la finalul anului doi după finalizarea implementării proiectului;
  • Crearea de 3 locuri pentru personal specializat în executarea de lucrări de foraj.

Implementarea proiectului are ca principal rezultat creșterea nivelului de dotare tehnică a societății prin achiziționarea de echipamente și tehnică de calcul moderne, destinate introducerii unei noi categorii de servicii – executarea de lucrări de foraj.

Impactul investiției la nivelul localității constă în furnizarea de servicii, respectiv executarea de lucrări de foraj, cât și crearea de locuri de muncă noi.

Rezultate:

  • 3 echipamente noi achizitionate (Masina hidraulica de foraj, Sistem ALL IN ONE, Multifunctional)
  • 3 locuri de munca nou create
  • O noua activitate introdusa în portofoliul de servicii al societatii
  • O cifra de afaceri mai mare cu minim 15% în anul 2 dupa finalizarea implementarii proiectului

SC GEOPROB-RPD SRL

Date de contact: Dl. Marius Daniel Repede

Tel: 0747 631 669

E-mail: geoprob_rpd@yahoo.com

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.